Balansprogrammet 6v

/

/

Balansprogrammet 6v

Om Balansprogrammet 6v

Programmet som erbjuds bla inom skola och näringsliv och passar för dig som söker enkla, effektiva verktyg för avslappning.  Följ programmet vecka för vecka och repetera gärna programmet då du genomfört dina 6 veckor! Varje vecka bygger på ca 10 min träning och innehåller en övning, reflektion och bonusövning!

NÅGRA ORD OM STRESS

Vi har en inbyggd stressrespons (sympatiska nervsystemet) som gör att vi kan reagera snabbt om vi är i fara, t ex då vi snabbt måste backa vid ett övergångställe för att inte bli överkörda av en bil. Detta är en biologisk funktion som vi behövt genom alla tider för att kunna överleva. Problemet är att många människor lever med ett konstant stresspåslag vilket resulterar i fysiska, emotionella och/eller mentala obalanser.

Lär du dig förhålla dig till stress istället för att drabbas av den, kommer din upplevelse av stress (och därmed hela din vardag) troligtvis att förändras radikalt. Då kan möta utmaningar och fortfarande uppleva balans.

ANDNINGEN – DEN RÖDA TRÅDEN I MIMY

Den röda tråden genom hela programmet är den medvetna andningen, som aktiverar kroppens inbyggda lugn- och ro respons. Med kunskap om hur du använder din andning kan du själv påverka din upplevelse av stress.

VARFÖR MINDFULNESS OCH YOGA?

Enligt Google producerar vi numera lika mycket information varannan dag som vi gjorde under de 20 000 år som föregick 2003. Effektiva verktyg behövs för att vi som individer ska kunna klara av det informationsöverflöd och höga tempo vi lever i, utan att det sker på bekostnad av vår hälsa. Vårt moderna samhälle ställer nämligen allt högre krav på individen, i allt yngre åldrar.

Mindfulness och MediYoga är exempel på verktyg som hjälper oss hantera dessa krav.

VAD ÄR MINDFULNESS?

Mindfulness är ett sätt att rikta sin uppmärksamhet på det som pågår just nu, utan att döma det du uppmärksammar. Det är en flertusenårig metod som idag fått en stor spridning i väst, tack vare den omfattande forskning som påvisat dess effekt på bland annat stress, smärta och livskvalitét. Regelbunden träning i mindfulness har visat effekt på de delar av hjärnan som styr känslor, uppmärksamhet och minne. Läs gärna mer på www.mimy.se

VAD ÄR YOGA?

Yoga är ett 5000-årigt system för ökad medvetenhet. MediYoga som ingår i detta program är en svenskutvecklad yogaform som testats i ett flertal studier sedan 90- talet och visat resultat på bland annat rygg, hjärta, blodtryck och stress. Läs mer på www.mediyoga.se

HUR DU TRÄNAR

Följ programmet vecka för vecka. Repetera gärna övningarna morgon och kväll. Har du tid och vill träna mer kan du komplettera med längre pass (se sista sidan för förslag).

Avsätt tid för träningen, annars är det lätt hänt att den inte blir av.

Se till att vara ostörd under tiden du gör dina övningar.

Formulera gärna en intention innan du börjar, men släpp alla förväntningar. Bäst effekt får du om du har en öppen och nyfiken inställning till träningens resultat.

VANLIGA SVÅRIGHETER VID MEDITATION:

  • Du tänker på annat
  • Du blir rastlös
  • Du upplever att det inte fungerar
  • Du glömmer bort att träna

Det är just detta som är träningen, nämligen att betrakta det upptagna sinnet, inre rastlöshet och dömande. Målet med träningen är att du ska lära känna dig själv bättre och hitta ett nytt förhållningssätt till den ständiga aktivitet som pågår inom dig själv och i din omgivning.

MIMY programmets tre delar

ÖVNING

Varje vecka guidas du genom olika övningar som handlar om att göra dig medveten om tanke, kropp och känsla och hur dessa påverkar varandra.

REFLEKTION

Reflektionerna i detta program hjälper dig att fundera kring din egen vardag och vad du behöver för att prioritera dig själv och din egen balans.

BONSUTRÄNING

Dessa övningar förstärker effekten av träningen och hjälper dig att integrera mindfulness som förhållningssätt i din egen vardag.

Lycka till med träningen! Försök att ha en öppen och nyfiken inställning till programmet och ha tillit till processen.

Du saknar tillgång till detta innehåll

För att ta del av innehållet behöver du vara inloggad och ha ett aktivt medlemskap/abonnemang

eller

Som aktiv abonnent kan du streama alla produkter när och hur ofta du vill. Du kan även köpa enskilda produkter och ladda ned dem till din dator. Du hittar samtliga digitala produkter i shopen

Din feedback är värdefull!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *