Forskning

Forskning

Balans Institutets metod – MIMY (Mindfulness och Medicinsk Yoga) är en syntes av två av de mest utforskade holistiska systemen i Sverige: MediYoga och Mindfulness.

Forskning på Medicinsk Yoga: Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998. MediYoga Institutet deltog då i den första svenska yogastudien, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde det året. Därefter har ett antal studier på MediYoga genomförts i Sverige. Förteckning över dessa studier finner du på www.mediyoga.se Medicinsk Yoga/MedYoga finns idag tillgänglig för en lång rad olika patientgrupper på mer än 20 % av alla sjukhus och vårdcentraler i landet.

Forskning på mindfulness: Intresset för mindfulness har ökat explosionsartat inom områden som psykologi, allmänhälsa och medicin (Kerrigan 2011). Intresset har fokuserats till användningen av mindfulness som en metod för att öka mental och fysisk hälsa samt välmående. De senaste åren har antalet vetenskapliga publikationer relaterade till mindfulness ökat och det finns nu en stabil men fortfarande växande mängd data som dokumenterar effekten av mindfulness baserade träningsprogram i olika sammanhang och för olika populationsgrupper.

Balansinstitutets egen metod är testad i två av världens största studier på hjärta och yoga, dels hjärtsvikt på Karolinska Universitetssjukhuset, av Eva Hägglund och dels paroxysmalt förmaksflimmer på Danderyds Sjukhus av Maria Wahlström. Båda forskarna har doktorerat på sin yogaforskning och i bägge studierna ingick passet MIMY FRI FRÅN STRESS.

Patienterna på Danderyd som genomfört passet 1 gång/veckan tillsammans med Göran Boll (bilden ovan) beskriver i en av fyra delstudier ”en ökad eftertänksamhet och upplevelse av att få tillgång till sitt inre jag. Patienterna rapporterade vidare känslor av en inre frid samt ökad känsla av närvaro.

…//sedan var jag i min egen värld… då du inte oroar dig om något annat egentligen, du bara är…//… mer opåverkad av omgivningen..   Läs studien här 

Exempel på intressanta artiklar och studier;

Meditation lika effektivt som medicinering! Läs studien här: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2798510

Samlad forskning på mindfulness: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=mindfulness

Metaanalys av meditationsforskning:
En metaanalys av M Goyal 2014 i JAMA visar en sammanfattning av 47 olika vetenskapliga studier som visar att mindfulnessmeditationsprogram hade måttlig starkt stöd för minskad oro, depression och smärta samt begränsad evidens av minskad stress och ökad mental hälsorelaterad livskvalitet.  Läs artikeln här:http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/04/Effekt-av-mindfulness-studerad-i-amerikansk-myndighetsrapport/<

Mindfulnessmeditation som självhjälp vid oro och depression:  Läs sammanfattningen här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23175619

Mindfulnesmeditation tränar dig i varaktig glädje!
I ett experiment jämfördes munkars hjärnor med en grupp studenter som aldrig mediterat tidigare. Resultaten visade bland annat att medan munkarna mediterade översvämmades den högra delen av hjärnan, som är associerad med negativa stämningar, av den vänstra delen, som är associerad med glädje och lycka. I den andra gruppen märktes ingen sådan aktivitet. Detta visar att det positiva tillståndet hos en människa kan tränas.
 Artikel: How the brain rewires itself

Mindfulnessmeditation utvecklar empati och bromsar åldrandet 
 Resultat visar att mindfulness kan stärka hjärnans nervbanor som har att göra med bland annat empati, samt förhindra åldrande i dessa områden.
Studie: Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport 2005 .

Mindfulnessmeditation i skolan:
Complementary, holistic, and integrative medicine: meditation practices for pediatric health.
Sibinga EM, Kemper KJ.
Pediatr Rev. 2010 Dec;31(12):e91-103
Läs här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123509

Ett flertal samlade studier på mindfulness i skolan:  http://mindfulnessinschools.org/research/research-evidence-mindfulness-young-people-general/

Mindfulnessträning via onlineprogram effektivt mot ångest: 

Boettcher, J., et. Al (2013). Internet-based mindfulness treatment for anxiety disorders: a randomised controlled trial. Behavior Therapy. doi:10.1016/j.beth.2013.11.003
Forskning på korttidsmeditation:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23260618
30 min meditation om dagen i 7 dagar gav effekt på sjuksköterskor på bla blodtryck och ångest. 2013.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17283740
15-20 min daglig meditation reducerar stress och negativa känslor. 2007

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23251943
15 min daglig meditation under en månad reducerade stress mätbart.2012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22164812
15 min daglig meditation minskade stress och ångest hos vårdpersonal. 2011

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4334604
8 veckor s meditation förtätar hjärnan SR  2011

Forskningscenter
Center for Mindfulness, MBSR, in Medicine, Health care and Stress reduction.
University of Massachusets Medical School 
http://www.umassmed.edu/Content.aspx?id=42066
PubMed
U.S. National Library of Medicine
National Institutes of Health
www.pubmed.com
The Cochrane Collaboration
Working together to provide the best evidence for health care
www.cochrane.org
CMRP – Centre for Mindfulness Research and Practice,
Mindfulness Based Approaches. (MBSR och MBCT)
Bangor University, UK
 http://www.bangor.ac.uk/mindfulness/
OCTC – Oxford Cognitive Therapy Centre
MBCT
Oxford, UK
 http://www.octc.co.uk/index.asp?ID=5&PageID=11
Mindful Awareness Research Center at UCLA, US.
 http://marc.ucla.edu/body.cfm?id=16
National Institute of Health (NIH)
 http://www.nih.gov/

Referenser
Mindfulness: Top-down or bottom-up emotion regulation strategy?  Chiesa A, Serretti A, Jakobsen J. Clinical Psychology Review 33, 82-96, 2013.

Måttligt starkt stöd för mindfulnessbaserade terapier. Litteraturstude av behandlingseffekter vid stress, depression och ångest.  Schuckher F, Nilsson K, Läkartidningen nr 41, volym 108, 2011

Influence of mindfulness practice on cortisol and sleep in long-term and short-term meditators.
Brand S, Holsboer-Trachsler E, Naranjo JR, Schmidt S.
Neuropsychobiology. 2012;65(3):109-18

Mindfulness-based interventions for chronic pain: a systematic review of the evidence.
Chiesa A, Serretti A.
J Altern Complement Med. 2011 Jan;17(1):83-93.

Psychological mechanisms of mindfulness-based interventions: what do we know?
Chiesa A, Anselmi R, Serretti A.
Holist Nurs Pract. 2014 Mar-Apr;28(2):124-48

Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: a systematic review and meta-analysis.
Chiesa A, Serretti A.
Psychiatry Res. 2011 May 30;187(3):441-53

Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: a review and meta-analysis.
Chiesa A, Serretti A.
J Altern Complement Med. 2009 May;15(5):593-600

Meditation Programs for Psychological Stress and Well-being: A Systematic Review and Meta-analysis.
Goyal M, Singh S, Sibinga EM, Gould NF, Rowland-Seymour A, Sharma R, Berger Z, Sleicher D, Maron DD, Shihab HM, Ranasinghe PD, Linn S, Saha S, Bass EB, Haythornthwaite JA.
JAMA Intern Med. 2014 Jan 6. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.13018.

MS quality of life, depression, and fatigue improve after mindfulness training: a randomized trial.
Grossman P, Kappos L, Gensicke H, D’Souza M, Mohr DC, Penner

The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review.
Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA, Oh D.
J Consult Clin Psychol. 2010 Apr;78(2):169-83

Perceptions, experiences, and shifts in perspective occurring among urban youth participating in a mindfulness-based stress reduction program.
Kerrigan D, Johnson K, Stewart M, Magyari T, Hutton N, Ellen JM, Sibinga EM.
Complement Ther Clin Pract. 2011 May;17(2):96-101.

Mindfulness-based stress reduction and cancer: a meta-analysis.
Ledesma D, Kumano H.
Psychooncology. 2009 Jun;18(6):571-9.

What is the evidence for the use of mindfulness-based interventions in cancer care? A review.
Shennan C, Payne S, Fenlon D.
Psychooncology. 2011 Jul;20(7):681-97.

Tack till Alexandra Ek, PhD för samarbete kring denna sida.