För dig med NPF

En liten insats som gör stor skillnad

Jag som utvecklat metoden MIMY har sedan 2013 själv utbildat bl.a. MediYoga instruktörer och terapeuter med medicinsk kompetens i program som bygger på kort, daglig träning och ett icke-dömande förhållningssätt till sig själv. Detta gör metoden lämplig för elever med ADHD.

Efter att under många år brunnit för att förmedla verktyg för stressreduktion till barn, unga och vuxna med ADHD och utvecklat korta, enkla program som passar oss som har svårigheter att ta till sig längre yogapass och meditationer – fick jag 2016 själv min ADHD diagnos. Att jag dröjde så länge med min egen utredning berodde på mitt motstånd mot vårdens etikett på mig. Till slut blev mitt behov av omgivningens förståelse för mina svårigheter dock så pass stort att jag valde att genomföra utredningen. Efter en ny utredning 2021 är jag idag fri från diagnos, efter ett gediget eget arbete med mitt nervsystem, bland annat genom de metoder jag själv utbildat mig i och lär ut till andra. 


Balansprogrammet NPF

Balansprogrammet är min kärleksförklaring till alla människor som lever under stress och längtar efter inre ro och yttre ordning. Programmet ingår i en pilotstudie vid Akademiska Sjukhuset där patienter med ADHD/ADD genomgår programmet i grupp. Till våren 2019 har jag glädjen att tillsammans med Malin Lagström, som lett programmet på Akademiska Sjukhuset, erbjuda en skräddarsydd utbildning för dig som arbetar med NPF, är anhörig eller själv har diagnos.

Programmet erbjuds även som individuellt stöd anpassat till barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarFör mer information, välkommen att ta kontakt.

Vill du utbilda dig till instruktör?

Genomför programmet på egen hand

Om hur verktygen kan hjälpa unga i vardagen

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Introduktion för patienter på Neurospykiatriska mottagningen på Akademiska Sjukhuset

Introduktion till Balansprogrammet för vårdpersonal på Akademiska Sjukhuset

Spela videoklipp

Vill du genomföra Balansprogrammet på egen hand?