Barn & unga

Föreläsningar och workshops inom förskola/skola

Vi kommer till er och föreläser för elever, föräldrar och pedagoger på skolan i syfte att ge effektiva verktyg för att motverka daglig stress. Läs mer om våra inspirationsföreläsningar ” Fri från stress i vardagen”  – Läs mer här

Balansprogrammet i klassrummet

Allt fler forskare anser att tid för avslappning- och koncentrationstekniker behövs som en fast punkt på schemat i skolan varje dag. Vår metod Balansprogrammet ger dig som pedagog en konkret verktygslåda för detta. Övningarna kan utföras av alla, oavsett ålder.

Läs mer om utbildningen Balansprogrammet för barn/unga och Balansprogrammet psyk.ohälsa

Balansprogrammet för personer med NPF

Arbetsterapeuten Malin Lagström har genomfört Balansprogrammet vid Akademiska Sjukhuset där unga vuxna med ADHD/ADD fick delta i en studie. Patienterna uppgav att Balansprogrammet bl a minskade stress och ökade impulskontroll. Läs studien genomförd av Malin Lagström 

Vill du utbilda dig till instruktör?

Se Sara Emilionie introducera andningsövningar till förskolebarn

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Introduktion av Balansprogrammet för ÅK 5 – Mindfulness och yoga för ökat lugn

Introduktion av Balansprogrammet för ÅK 5 – Mindfulness och yoga för ökad uppmärksamhetsförmåga

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Introduktion av Balansprogrammet för ÅK 8 – Mindfulness och yoga för ökat lugn

Introduktion av Balansprogrammet för ÅK 8 – Mindfulness och yoga för ökad uppmärksamhetsförmåga

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Theodor Ranebo 15 år berättar om effekten av mindfulness i en gemensam föreläsning med Sara Emilionie i Aula Medica på KI.

Vill du utbilda dig till instruktör?