Gongbad Online

Fri från oro, stress och rädsla 3

/

Fri från oro, stress och rädsla 3

Om gongbadet

I detta gongbad får du prova EFT – Emotional Freedom Technique. Metoden handlar om att ge dig verktyg att medvetandegöra spänningar samtidigt som du reglerar nervsystemet.