album-art

Vecka 4
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • Övningen tränar förmågan till fokuserad uppmärksamhet
  • Övningen handlar om att träna upp förmågan att ignorera stimuli
00:00