Balansprogrammet 12v

/

Balansprogrammet 12v

Om Balansprogrammet 12v

MIMY-Mindfulness och MediYoga syftar till att stärka din förmåga att vara i nuet. Senare års hjärnforskning har visat att träning i medveten närvaro (mindfulness) ökar vår förmåga att fatta kloka beslut och uppleva lycka.

Träningen minskar känslor som nedstämdhet, stress och rädsla och forskningen pekar på att även små doser daglig träning har positiva hälsoeffekter. En svensk studie på blodtryckspatienter i Skåne visade tydligare resultat hos dem som tränade MediYoga 15 minuter dagligen än dem som fick ett 60 minuters program.

Balansprogrammets 12 veckors program innehåller tre delar MediYogaMindfulnessmeditation och vardagsuppgifter/reflektion som du ska utföra dagligen under 12 veckor.

Varje vecka innebär 5 minuter djupandning, 10 minuter yoga och en meditation som varierar i längd (5-13 minuter) – Första veckan är ett undantag.

Den bästa träningen är den du utför dagligen och därför bygger detta program på korta sekvenser som består av yogisk andning, två yogaövningar och en kort meditation.

Vecka 1 – Klargör din intention med träningen och gör det långa djupa andetaget till en daglig rutin
Vecka 2 – Fortsätt att fördjupa kontakten med din kropp
Vecka 3 – Hitta ditt andningsankare och rikta uppmärksamhet på din naturliga andning
Vecka 4 – Bli medveten om vad som pågår här och nu och utforska samspelet mellan tanke, kropp och känsla
Vecka 5 – Bara sitt, välkomna allt
Vecka 6 – Släpp all form av strävan och lita på att du ändå når dina mål
Vecka 7 – Möt eventuellt motstånd med nyfikenhet
Vecka 8 – Rikta omtanke till dig själv
Vecka 9 – Utveckla tacksamhet, ta vara på ljusglimtarna i din vardag
Vecka 10 – Observera hur allting förändras
Vecka 11 – Full balans
Vecka 12 – Öka din empati, förmåga att se och ta hand om dina behov (EST)

Din feedback är värdefull!

Please select listing to show.