Pass

Fokuspass med slappna av knep

Fokus innebär förmåga att kunna rikta sin uppmärksamhet på det som sker i nuet. Forskare har upptäkt att uppmärksamhet är en grundläggande betydelse för hur väl våra hjärnor fungerar, både då det gäller metal effektivitet (minne, koncentrationsförmåga, effektivitet) och psykologiskt välbefinnande. Dagens samhälle utmanar denna förmåga och “multitasking” är en överlevnadsstrategi för många, trots att

Fokuspass med slappna av knep Läs mer »