Gongbad Online

Intentionens kraft!

/

Intentionens kraft!

Om gongbadet

Välkommen till 2022 första gongsession. Jag påminner om hur all förändring börjar inifrån och om vikten att formulera intentioner.