Gongbad Online

Fri från rädsla, oro, stress – 2

/

Fri från rädsla, oro, stress – 2

Om gongbadet

Att befria sig från rädsla innebär att möta sin rädsla med kärleksfull närvaro på ett djupare plan, samtidigt som du tillåter dig själv att få vila i tillit.